Menu
EN

Consulting i projektowanie

W LeanCode wiemy, że oprogramowanie służy automatyzacji rozpoznanych i opisanych procesów. Jednak zanim nastąpi przejście do fazy projektowania konieczne jest rozpoznanie założeń biznesowych projektu, znalezienie odpowiedniej technologii i przeprowadzenie optymalizacji kosztowej. Często nasze projekty doradcze kończą się wyjściem poza scenariusze zakładane przez klienta, gdyż mając doskonały przegląd rozwiązań technologicznych jesteśmy w stanie zaproponować najlepsze wykorzystanie technologii pod kątem danej potrzeby biznesowej. W ramach usług doradczych oferujemy m.in. mapowanie procesów organizacji, optymalizację wykorzystania obecnej technologii i pomoc w wyborze nowych rozwiązań oraz studium wykonalności projektów IT. Nasze projekty kończą się konkretnymi rekomendacjami, które w dalszej fazie realizacji mogą przejść w implementację w formie serwisów internetowych, aplikacji mobilnych lub systemów dedykowanych.

Cyfrowa transformacja

przeniesienie biznesu do ecommerce, mcommerce

modernizacja instrastruktury do obsługi online

analityka systemów online

Chmura

migracje danych do chmury Microsoft Azure lub innych rozwiązań

systemy raportowania w chmurze

przenoszenie lub budowanie aplikacji w chmurze

Startupy

pomoc w budowaniu modeli biznesowych

doradztwo w doborze technologii

projekt systemu IT do obsługi procesów

Mając doświadczenie w zarządzaniu największymi spółkami technologicznymi w Polsce potrafimy wykonać pełen audyt przedsiębiorstw pod kątem ich gotowości do cyfryzacji i rekomendować sprawdzone rozwiązania do budowy rozwiazań IT.

Potrzeba biznesowa

Prace rozpoczynamy od diagnozy potrzeby biznesowej i wyznaczenia celów jakie stoją przed projektem. Naszych klientów chroni umowa o pełnej poufności, co pozwala na dostęp do wrażliwych danych i wyciągnięcie wartościowych wniosków.

Diagnoza

Prace rozpoczynamy od identyfikacji problemów będących na ścieżce krytycznej projektu. Najczęściej spotykamy się z problemami dotyczacymi ograniczonej wydajności obecnych systemów pod kątem czekających ich zmian funkcjonalnych i stwierdzeń 'nie da się' od dotychczasowych administratorów i dostawców.

Rekomendacje

Proponujemy rozwiązania, nad którymi prace można rozpocząć następnego dnia. Stawiamy na rozwiązywanie problemów, a nie tworzenie kolejnych. Nasze rekomendacje obejmują sposoby rozwiązania problemów oraz technologie jakie powinny zostać do tego wykorzystane. Rekomendowane rozwiązania są nie tylko najbardziej skuteczne, lecz także optymalne z punktu widzenia dalszych kosztów utrzymaniowych.

Wdrożenie

Z etapu consultingu możemy płynnie przejść do etapu wdrożenia lub wskazać rekomendowanych dla danej technologii partnerów o sprawdzonych kompetencjach.

_pracujemy zwinnie

w LeanCode zarządzamy projektami w systemie agile, pracując w dwutygodniowych sprintach, zgodnie z priorytetami ustawianymi przez klienta.

Nasi klienci

Leancode is a professional and reliable in case of IT matters and the cooperation itself is both pleasant, dynamic and understanding.

Łukasz Blichewicz

Prezes zarządu Assay Consulting & Research

Nasze realizacje

Czy Twoja firma jest gotowa?

Czy w Twojej firmie IT jest problemem?

Czy rozwój Twojej firmy jest ograniczany przez problemy z IT?

Czy Twoja firma ma nowe projekty biznesowe i szuka sposobów na ich realizację?

Tak? Powiedz nam więcej

lub zadzwoń

Łukasz Kosman

+48 605 100 922

lukasz@leancode.pl